Vi förstärker inom utbildning och kommunikation

Nya aktörer inom kreditgivning och förändrade ekonomiska beteendemönster bland både företag och privatpersoner har ökat behovet av kompetensutveckling och kommunikation i branschen. Därför har vi valt att anställa Magnus Furelius som kommer att ansvara för utbildning av våra kunder och anställda samt driva kommunikationsfrågor gentemot myndigheter och övriga intressegrupper.

Magnus Furelius är certifierad inkassohandläggare och har 30 års erfarenhet av området, bland annat som medarbetare på Handelsbanken Finans/Kredit Inkasso och Kredinor.

Vi hälsar Magnus varmt välkommen till vårt team!