Vanliga frågor som vi ofta får från våra kunder

För att underlätta för dig som företagare har vi nedan sammanställt svar på ofta förekommande frågor från våra kunder. Om du inte hittar det du söker – kontakta oss så berättar vi mer!

Vad händer om inkassokravet inte betalas?

Om ett utställt inkassokrav inte betalas och den betalningsskyldige inte avhörs eller bestrider fakturan, översänds ärendet ofta till Kronofogden som utfärdar ett sk betalningsföreläggande. Om skulden därefter inte betalas och föreläggandet inte bestrids så fastställs skulden i ett utslag. Utslaget kan sen verkställas av Kronofogden genom utmätning. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kronor i anmälningsavgift och lagstadgat arvode om 380 kronor (2018).

Hur gamla fordringar kan jag kräva?

Du kan egentligen kräva hur gamla fordringar du vill, notera dock att fordran kan vara preskriberad!

När preskriberas en fordran?

Preskriptionstid när det gäller förhållandet mellan näringsidkare – näringsidkare är för det mesta 10 år. Preskriptionstiden mellan näringsidkare – konsument är 3 år förutom fordringar i form av löpande skuldebrev som alltid löper med tioårig preskriptionstid. Har man gjort sk preskriptionsavbrott så räknas ny tidsperiod från avbrottet.

Ett preskriptionsavbrott kan t ex vara ett krav eller att den betalningsskyldige gör delbetalning. Notera att vid en eventuell rättsprocess så är det den som åberopar preskriptionsavbrott som har bevisbördan och måste styrka att man t ex har skickat kravbrev i tillräcklig omfattning och i rätt tid.

 

Hittade du inte svaret på det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss här för mer information. Du kan även besöka vår FAQ-sida här för att hitta fler svar på vanliga frågor.