Vanliga frågor som vi ofta får av våra kunder

För att underlätta för dig som företagare har vi nedan sammanställt svar på ofta förekommande frågor från våra kunder. Om du inte hittar det du söker – kontakta oss så berättar vi mer!

När kan jag skicka en faktura till Inkasso?

Det som krävs för att skicka ett inkassokrav är att fakturan är förfallen och obetald samt att fakturamottagaren inte har bestridit betalningsansvar. Man behöver inte skicka en påminnelse även om de allra flesta gör det. Däremot bör man enligt god inkassosed ha ett par bankdagars mariginal så att en inbetalning hinner registreras innan eventuellt krav med tillhörande inkassokostnad uppstår.

Vilken dröjsmålsränta kan jag ta ut på min faktura?

Om man inte avtalat om annat så har man rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen, dvs gällande referensränta + 8 %. (Referensräntan fastställs halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken). Det räcker inte att man skrivit en högre dröjsmålsränta på fakturan för att det ska anses avtalat. Man måste speciellt, i t ex en offert, allmänna leveransbestämmelser eller likanande angivit en högre dröjsmålsränta för att räntesatsen ska vara gällande.

Hur hög dröjsmålsränta får man då ta ut om man avtalar särskilt om sådan? Det finns inga direkta regler för var gränsen för ocker ligger, utan prövas från fall till fall men en dröjsmålsränta om 24% brukar anses som skälig.

Läs fler vanliga frågor här.