Produktbeskrivning

 

Normalinkasso
Uppdraget registreras hos oss och inkassokrav skickas ut via brev. Er kund har nu 8 dagar på sig att betala eller höra av sig till oss. Tidigast dag 12 kan vi gå vidare med betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Detta är det första steget hos Kronofogdemyndigheten och om man får ett utslag kan man ansöka om utmätning. Under hela hanteringstiden kan mycket hända, så som bestridanden, amorteringsplaner och annat.

Provisionsinkasso
I tjänsten ingår kravåtgärder och rättsliga åtgärder. G Inkasso avgör självständigt vilka åtgärder som skall vidtas och står därför för samtliga kostnader om uppdraget misslyckas. Lönsamt för dig som har fordringar med lägre belopp.

Efterbevakning
Vi bevakar er kunds betalningsförmåga, skickar ut olika kampanjer och erbjudanden. Här är det vanligt att ackord träffas. Även här som i provisionsinkasso avgör G Inkasso självständigt vilka åtgärder som skall vidtas och står därför för samtliga kostnader.

Specialhantering
När man behöver vara snabb, lägga på extra krut eller om fordran är av väsentligt högre belopp föreslår vi att vi istället delger er kund en betalningsanmaning med eventuellt följande konkursansökan. Vi kan även hjälpa till med ackordsuppgörelser och enklare tvistemål. För mer avancerade tvistemål läs vidare under Juridiska tjänster.

Utlandsinkasso
Vi har samarbetspartners över nästan hela världen och har stor vana att hantera utländska fordringar. Utlandsinkasso skiljer sig väsentligt från hur vi hanterar inkasso i Sverige och tar oftast längre tid.

Delgivning
Vi är ett auktoriserat delgivningsföretag med egen godkänd personal. Uppdraget kan t.ex. vara uppsägningar, villkorsändringar, betalningsanmaningar samt preskriptionsavbrytande åtgärder.

Fakturaservice
Vi hjälper till med fakturaservice, reskontraservice och påminnelsehantering. Många av våra kunder startar sitt samarbete med oss genom att använda vår faktureringstjänst för att ha en och samma partner i hela betalningskedjan.

Juridiska tjänster
Ärenden som är av komplicerad natur eller är tvistiga handläggs med fördel av vår juristavdelning. Våra jurister företräder dig gärna även vid olika typer av förhandlingar, t ex i skiljeärenden eller domstol. De kan även hjälpa dig att upprätta avtal och med arbetsrättsliga frågor. Om du har en företagsförsäkring med rättsskydd så brukar den ofta kunna ersätta en del av dina kostnader, våra jurister hjälper dig att ansöka om att få betalt ur försäkringen.