Personlig rådgivning kring Inkasso

Som inkassobolag lägger vi stor vikt vid personlig service, och har fullt fokus på dig och ditt företag. Hos oss hamnar du aldrig i ett call-center utan får direktkontakt med en personlig rådgivare. Vår personal har flera års erfarenhet av branschen och strävar alltid efter att vidta rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Handläggarna anpassar sina rutiner efter just er verksamhet och det som ni tycker är viktigt. Det betyder att ni får stöd och hjälp med allt som gäller ert ärende.

I samarbetsavtalet med oss ingår till exempel rådgivning när det gäller kravrutiner, kravpolicy och juridiska frågor. Vi har erfarenhet av all sorts hantering, bland annat elfordringar, avhysningar, betalningsanmaningar, konkurser och tvistemål.

Varför just Global Inkasso?

  • Du får direktkontakt med en personlig rådgivare
  • Vår personal har många års erfarenhet av branschen
  • Handläggarna anpassar sina rutiner efter just er verksamhet
  • I samarbetsavtalet med oss ingår till exempel rådgivning när det gäller kravrutiner, kravpolicy och juridiska frågor
  • Vi har omfattande erfarenhet av internationella ärenden

Vi ser människan.

Bakom varje ärende finns en eller flera människor som av någon anledning har tappat kontrollen över sin ekonomiska situation. Vi bedriver vår verksamhet med inställningen att det går att agera professionellt och effektivt enligt humanistiska och hållbara principer.

Att hanteringen av inkassoärenden bedrivs på ett hållbart sätt är en viktig del av våra kunders CSR-arbete. Inte sällan kan vi också genom vår insats hjälpa gäldenären till ett mer hållbart ekonomiskt beteende.