Nya skuldsaneringslagar ger fler ansökningar

Under förra året lämnades drygt 12 300 ansökningar om skuldsanering in till Kronofogden. Det motsvarade en ökning med 10 procent jämfört med 2015.

Ökningen beror dels på att många väntade med sin ansökan till de nya lagarna infördes samtidigt som att lättnaderna för den som ska betala har gett effekt. Det är däremot för tidigt att säga om uppgången är långvarig eller temporär. Vi kommer att följa utvecklingen noggrant, säger Per Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

De nya skuldsaneringslagarna trädde i kraft den 1 november förra året.

Kronofogden ser än så länge en kraftig ökning av antalet ansökningar. De lättnader som medges i den nya lagstiftningen är bland annat två betalningsfria månader per år och en betalningsförmedling som innebär att den skuldsatta betalar en summa per månad till Kronofogden som sedan sköter fördelningen till dem som ska ha betalt.

Läs mer om detta på Kronofogdens webb