Nya regler för skulder till stat och kommun

Från den 1 december 2018 gäller nya regler kring skulder till staten och kommuner. Förändringar görs i offentlighets- och sekretesslagen. Dessutom förändras kreditupplysningslagen vilket ställer högre krav på Kronofogden.

Det blir nu svårare att få en betalningsanmärkning på grund av slarv. Om en skuld gällande allmänna mål (A-mål),  t.ex. obetalda skatter, böter, underhållsstöd, m.m. inte blir betald i tid måste först en påminnelse skickas iväg innan en betalningsanmärkning blir registrerad.

Kronofogden måste nu utreda brev som kommer i retur till myndigheten. Först efter att man har utrett får Kronofogden skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, vilket förutsätter att skulden fortfarande inte har blivit betald när den aviserat gäldenären på den nya adressen.

Förändringarna gäller för mål som kommer till Kronofogden efter den 1 december 2018. Endast för allmänna mål och fysiska personer som inte är näringsidkare.

 

Detta innebär att vi som inkassobolag får mer tillförlitlig information från kreditbolagen om gäldenärers skulder.

 

Läs mer på Kronofogdens hemsida.