Lågkonjunkturens påverkan

Räntan har gått upp, maten är dyrare och elpriset skenar i hushållen just nu. Redan nu är det många som inte kan betala och det märks på flödet hos inkassobolagen.

Situationen är ansträngd för många just nu, det märker vi på Global Inkasso dagligen i våra kontakter med gäldenärerna.

Allt fler får svårt att betala

Svensk Inkasso har sett kostnadsökningar under en längre tid. Många lever i en pressad ekonomisk situation med kostnader som hushåll inte kan påverka, så som hyra, räntor och energi.

När inkassobolagens branschorganisation Svensk Inkasso frågade sina cirka 40 medlemmar om hur det ser ut med ärendeinflödet svarade över hälften av dem att de redan ser en ökning. Ändå tror Svensk Inkasso att kostnadsökningarna bara har börjat eftersom ännu högre räntor, elpriser, hyror och matpriser väntas framöver.

En annan tendens som tydligt visar på detta faktum är att vi får fler skuldförfrågningar från kommunernas budget- och skuldrådgivare än tidigare. Detta tyder på att allt fler människor känner att situationen är dem övermäktig och man behöver hjälp med ekonomisk rådgivning.

Ser en fortsatt ökning

Branschorganisationen Svenska Inkasso har frågat sina cirka 40 medlemmar om läget. 25 bolag svarade, däribland de allra största på marknaden. Resultatet var att branschen ser att betalningsförmågan minskar. Inkassobranschen ser att ärenden redan har ökat, men nästan alla av de svarande ser också att ärendena kommer att fortsätta att öka.

Källa: Svensk Inkasso

 

Vad innebär ökningen för inkassobolagen?

Det är en vanlig missuppfattning att dåliga tider är bra tider för inkassobolagen. Vi får in fler ärenden, ja. Men vi har också svårare att få betalt. Inkasseringsgraden ökar inte närmelsevis i relation med ärendevolymen.