Ökad trygghet med juridisk rådgivning och service

Vi erbjuder kvalificerade juridiska tjänster – anpassade efter dina affärsmässiga utmaningar och behov.
Våra jurister har gedigen processerfarenhet och arbetar alltid kostnadseffektivt. Vi söker snabba konstruktiva lösningar och vår timtaxa är lägre än hos advokatbyråerna.

Exempel på våra kompetensområden:

• Fordringsrätt
• Avtalsrätt
• Köprätt
• Obeståndsrätt
• Skadeståndsrätt
• Hyresrätt
• Fastighetsrätt
• Entreprenadrätt
• Konkurshantering
• Bolagsrätt

Vi ger personlig juridisk service och försöker alltid hitta så snabba lösningar som möjligt – vi kan också verka som din externa bolagsjurist och hjälpa till med t ex avtalsskrivning och arbetsrätt.

Om du har en företagsförsäkring med rättsskydd så brukar den kunna ersätta delar av dina kostnader.

Vi bedriver vår juridiska rådgivning från vårt kontor i Solna men verkar i hela landet. Vi hjälper dig oavsett var du har din verksamhet.

Jag har med åren fått mer och mer problem med att kunder inte kommer på sina bokade tider. Detta påverkar min inkomst väldigt negativt. Har nu tagit hjälp av Global-Inkasso för att debitera dessa uteblivna tider vilket är  till en stor hjälp för mig.

 

Vill du veta mer?