Inkasso – när du inte får betalt

När dina kunder inte betalar som överenskommet blir det en besvärlig situation. För samtidigt som du behöver få in dina pengar vill du bevara och långsiktigt bygga en god kundrelation. Som extern samarbetspartner kan vi med tydlighet och stringens agera så att du får den ersättning som ni kommit överens om.

Personlig rådgivning kring inkasso

Vi som inkassobolag lägger stor vikt vid personlig service. Som kund hos oss, har vi fullt fokus på dig och ditt företag. Vår personal har många års erfarenhet inom branschen och strävar alltid efter att vidta rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Handläggarna anpassar sina rutiner efter just dig och ditt företag och vad ni tycker är viktigt. Det betyder att du får stöd och hjälp med allt som gäller ditt ärende. I samarbetsavtalet med oss ingår till exempel rådgivning när det gäller kravrutiner, kravpolicy och juridiska frågor. Vi har erfarenhet av all sorts hantering, bland annat elfordringar, avhysningar, betalningsanmaningar, konkurser och tvistemål. Vi hanterar dessutom ärenden över hela världen med egna ombud.

Snabba inkassokrav ökar chanserna

All vår erfarenhet visar att det finns ett klart samband mellan hur gammal en fordran är och utsikterna att få betalt. Ju tidigare du väljer att vidta inkassoåtgärder desto större är möjligheterna för dig att få full ersättning för din fordran. Därför skickas inkassokravet ut samma dag som vi får uppdraget från dig. I många fall hittas en lösning som båda parter är nöjda med. Vi har rutiner och system för att snabbt uppnå önskat utfall. Via vår klientwebb har du alltid tillgång till, och kan följa, dina ärenden.

Vill du veta mer?