Inkasso – när du inte får betalt

När dina kunder inte betalar som överenskommet blir det en besvärlig situation. För samtidigt som du behöver få in dina pengar vill du bevara och långsiktigt bygga en god kundrelation. Som extern samarbetspartner kan vi med tydlighet och stringens agera så att du får den ersättning som ni har kommit överens om.

Personlig rådgivning kring inkasso

Som inkassobolag lägger vi stor vikt vid personlig service, och har fullt fokus på dig och ditt företag. Hos oss hamnar du aldrig i ett call-center utan får direktkontakt med en personlig rådgivare. Vår personal har många års erfarenhet av branschen och strävar alltid efter att vidta rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Handläggarna anpassar sina rutiner efter just er verksamhet och det som ni tycker är viktigt. Det betyder att du får stöd och hjälp med allt som gäller ditt ärende. I samarbetsavtalet med oss ingår till exempel rådgivning när det gäller kravrutiner, kravpolicy och juridiska frågor. Vi har erfarenhet av all sorts hantering, bland annat elfordringar, avhysningar, betalningsanmaningar, konkurser och tvistemål.

Vi ser människan

Bakom varje ärende finns en eller flera människor som av någon anledning har tappat kontrollen över sin ekonomiska situation. Vi bedriver vår verksamhet med inställningen att det går att agera professionellt och effektivt enligt humanistiska och hållbara principer. Att hanteringen av inkassoärenden bedrivs på ett hållbart sätt är en viktig del av våra kunders CSR-arbete. Inte sällan kan vi också genom vår insats hjälpa gäldenären till ett mer hållbart ekonomiskt beteende.

Snabba inkassokrav ökar chanserna

Vår erfarenhet visar att det finns ett klart samband mellan hur gammal en fordran är och utsikterna att få betalt. Ju tidigare du väljer att vidta inkassoåtgärder, desto större är möjligheterna för dig att få full ersättning för din fordran. Därför skickas inkassokravet ut samma dag som vi får uppdraget från dig. I många fall hittar vi en lösning som båda parter är nöjda med.

Digitala system för effektiv hantering

I dialogen med våra kunder och deras gäldenärer använder vi oss av digitaliserade rutiner och system för att snabbt nå önskat resultat. Via vår klientwebb har du som kund alltid tillgång till dina ärenden och kan följas hur de utvecklas. Vår ambition är att vara ett stabilt och tryggt filter mellan fordringsägaren och gäldenären. Därför har vi också utvecklat en gäldenärswebb som gör det möjligt för gäldenären att ha en konstruktiv dialog med oss. Som kund eller gäldenär loggar du in här.

Efterbevakning

Om det, när ärendet har gått till Kronofogden, visar sig att gäldenären inte har möjlighet att betala, så finns det fortfarande goda möjligheter att få sina pengar. Då hjälper vi dig med en efterbevakning med löpande bevakning av preskriptionstider och gäldenärens ekonomi. Ofta kan vi i samarbete med gäldenären utarbeta en avbetalningsplan och kan på det sättet säkerställa att du verkligen får betalt.

Internationella ärenden

Vi har omfattande erfarenhet av internationella ärenden och kan hjälpa dig att driva in skulder från gäldenärer som befinner sig utomlands. Under åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk av tillförlitliga och mycket professionella samarbetspartners som agerar enligt de lagar och förordningar som tillämpas i respektive land.

Vill du veta mer?