Inkasso – en viktig del av företagets CSR-arbete

Social och ekonomisk hållbarhet är i dag en lika viktig del av företagens hållbarhetsarbete som klimat och miljö. Och det är faktiskt här som dina rutiner kring inkasso kommer in. En insiktsfull och human hantering av företagets inkassoärenden hjälper både den enskilda individen och bidrar till sundare ekonomiska beteenden i samhället.

Magnus Furelius, som är utbildningsansvarig hos Global Inkasso, är säker på sin sak.

”Min upplevelse är att betalningsmoralen i Sverige är oerhört hög . De flesta vill göra rätt för sig och betalar sina skulder. Ibland är det så enkelt som att man har missat att betala, och då räcker det för det mesta med en påminnelse. Om bekymret är större än så, handlar det ofta om att man har råkat ut för olika händelser i livet”, säger Magnus Furelius som menar att en pragmatisk och humanistisk syn på inkassohanteringen är en viktig del av ett bolags CSR-arbete. Det finns en människa bakom allt.

”När det gäller privatpersoner ser vi tre huvudanledningar till att människor hamnar i obestånd och inte längre klarar av att betala sina löpande räkningar. Arbetslöshet, sjukskrivning och separation. För oss som jobbar med inkasso gäller det att ha stor förståelse för de här omständigheterna eftersom det ju handlar om orsaker som människorna inte själva rår över. Därför är vårt bemötande av gäldenären mycket viktigt.”

Att ringa till ett inkassobolag är för många en traumatisk upplevelse, konstaterar Magnus Furelius som betonar att han och hans kollegor alltid arbetar konstruktivt. Kunden ska få sina pengar men gäldenären ska också få chansen att betala under rimliga villkor.

Som inkassobolag kan vi ofta hjälpa till med att upprätta en avbetalningsplan eller bevilja ett kortare anstånd med betalningen. Om man som privatperson har hamnat riktigt snett med sin ekonomi rekommenderar vi att man tar kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare för att få till ett ekonomiskt upplägg som är av mer varaktig karaktär.

Som inkassohandläggare finns det gränser för hur kreativ man kan vara.

”Vår verksamhet är till stora delar styrd av lagar och regler. Men det betyder inte att man behöver bli fyrkantig. Bara för att man äger rätt att göra en viss sak så betyder det inte alltid att det är rätt att göra det. Ibland kan det vara bättre för båda parter att vara inlyssnande och öppna i sina diskussioner. På det viset kan man kanske få till en frivillig uppgörelse som båda kan tycka är okej.”

Inkassoföretaget fungerar som en bro mellan uppdragsgivaren och gäldenären.

”Utgångspunkten är att gäldenären även i fortsättning ska kunna vara kund hos vår klient. Det är särskilt viktigt att tänka på i de fall som problemen är av mer övergående karaktär, vilket de faktiskt är ganska ofta. Sedan är det ju till syvende och sidst upp till vår klient hur man vill driva ärendet. Men vi följer alltid gällande lagar och regler samt god inkassosed – det är vår ryggrad.”