Har du ett tvistigt ärende?

Har din kund bestridit fakturan?
Vet du inte riktigt vad du kan göra åt det?

Alla tvistiga fall är unika. Du är alltid välkommen att ringa till oss och beskriva vad just ditt fall handlar om.

Vi på G Inkasso har jurister med rättsskyddsförordnande. Det innebär att om fakturan överstiger halva prisbasbeloppet, kan du eventuellt utnyttja din företagsförsäkring. Vi gör en bedömning av ditt juridiska fall och diskuterar ärenden med dig. Våra jurister driver ärendet åt dig och hjälper till vid anspråk av försäkringen hos försäkringsbolaget.

Om du söker juridisk rådgivning för att upprätta avtal, dokument eller annat så är du självklart också välkommen att kontakta oss.