Vanliga frågor – Du som vill betala

1. Varför har jag fått ett brev från Kravia?

Du har fått ett krav ifrån oss eftersom du eller ditt företag har en skuld till ett bolag som är kund hos Kravia.
Kravia har ett sk inkassotillstånd som innebär att Datainspektionen godkänt att vi får ställa ut inkassokrav. För ett inkassokrav får man enligt lag ta ut en avgift om 180 kronor. Om du betalat ursprungsfakturan, måste du ändå betala inkassoavgiften om din betalning bokförts samma dag eller senare, som vi skickat vårt kravbrev till dig.
Det finns ingen lag som säger att ett företag måste skicka ut en påminnelse om en faktura inte betalats, så det kan hända att du får ett inkassokrav direkt utan påminnelse.
Ditt ärende avslutas när det är fullbetalt och din betalning är bokförd hos oss.
Vid varje krav så följer vi Datainspektionens anvisningar om god inkassosed.
Det kan också vara bra att veta att den som ska betala, kallas gäldenär och den som har något att fordra, kallas borgenär. Vi på Kravia är ombud för borgenären.

2. Jag har svårt att betala, vad gör jag?

Är du sen med din betalning eller kan du inte betala den här månaden – kontakta oss så snart som möjligt så att vi tillsammans kan hitta en lösning, t ex en avbetalningsplan.

3. Hur fungerar en avbetalningsplan?

Har du svårt att betala hela din skuld på en gång? I de flesta fall går det då att göra en avbetalningsplan, dvs du betalar av din skuld under en bestämd period. Kontakta oss så kommer vi tillsammans överens om hur vi ska gå vidare. Vid avbetalningsplan tillkommer en uppläggningsavgift om 170 kronor och aviseringsavgift om 60 kronor per avi.

4. Vad innebär en betalningsanmärkning?

Om man får ett inkassokrav och inte betalar i tid, skickas ärendet ofta vidare till Kronofogdemyndigheten som ställer ut ett betalningsföreläggande. Det kostar ytterligare 680 kronor för dig (300 kr i ansökningsavgift och 380 kr i lagstadgat arvode). Om föreläggandet sen inte betalas så kan du få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är ett samlingsord för olika former av anmärkningar som kreditupplysningsföretagen utfärdar när betalning inte är fordringsägaren tillhanda. Läs mer om betalningsföreläggande och betalningsanmärkningar på Kronofogden.

5. Jag har fått ett felaktigt inkassokrav? – Hur bestrider jag en faktura?

Om du har fått ett felaktigt kravbrev, så ska du bestrida kravet. Det gör du lämpligast genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Förklara vad som är felaktigt och vad du bestrider. Vi kontaktar sen din fordringsägare och framför dina invändningar. Ett bestridande innebär att antingen så kommer man överens med sin fordringsägare eller så går ärendet vidare till domstol. Det är viktigt att du sänder in ditt bestridande så snart som möjligt så att vi inte hinner skicka ditt ärende vidare till Kronofogdemyndigheten.

6. Kan en kompis ringa för min räkning?

Om du vill ha hjälp med dina kontakter med oss måste vi få en fullmakt från dig där du skriftligen godkänner att annan person får ta del av dina uppgifter. Det gäller även nära anhörig som t ex partner, syskon eller barn.

7. Måste jag anmäla min nya adress när jag flyttat?

Om du har flyttat så får inte vi automatiskt en adressändring, det är bara myndigheter som får det. Därför är det viktigt att du anmäler din nya adress till oss så att vi inte skickar ut t ex avier till fel adress och du därför blir sen med din betalning. Notera att det i så fall kan komma att ställas ut inkassokrav och det är du som blir betalningsskyldig.

8. Jag ska ansöka om skuldsanering – hur gör jag?

Skuldsanering innebär i korthet att du betalar av dina skulder i enlighet med en avbetalningsplan som Kronofogdemyndigheten bestämmer. Om du lever på existensminimum kan det eventuellt hända att du inte behöver betala överhuvudtaget. Du vänder dig till Kronofogdemyndigheten med din ansökan men du kan också få råd och hjälp genom att vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare. Du kan inte ansöka om skuldsanering via oss.

9. Vilka rättigheter har jag enligt Personuppgiftslagen?

Global-Inkasso behandlar dina personuppgifter med stöd av IT i ett särskilt gäldenärsregister. Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag när vi arbetar med inkassoärenden. De uppgifter som behandlas är namn, adress, telefon- och adressuppgifter mm. Det registreras också hur många inkassoärenden som är aktuella, vilka betalningar som gjorts etc och om ärendet är överlämnat till Kronofogdemyndigheten eller domstol.

Du har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter och du har också rätt att erhålla ett kostnadsfritt utdrag från registret en gång per år.

Sen maj 2018 är det Dataskyddsförordningen (lag) som styr hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen brukar kallas GDPR och om du är intresserad av att veta mer kan du läsa vidare här Dataskyddsförordningen (Datainspektionen).

10. Disclaimer

Notera att all information ovan under punkterna 1 -9 endast har sammanställts i utbildningssyfte. Målet med informationen är att ge en allmän överblick och förståelse. Informationen skall ej anses utgöra juridiska råd.

OBS! Kontrollera på inkassokravet att det är Global-Inkasso som har hand om ditt ärende!

Behöver du veta namn och telefonnummer till andra inkassobolag så kan du hitta dem här, Datainspektionen »

Vill du veta mer?