Förenkla din hantering av kundfakturor

Du kan tryggt lämna över din fakturahantering till oss. Våra tjänster garanterar hög säkerhet för fakturor och reskontra, och ger dig dessutom mer tid över till annat. Du bestämmer själv hur mycket du vill ha hjälp med i hanteringen. Här har du tillgång till den senaste tekniken, utan att själv behöva investera i systemutveckling.

Så fungerar vår fakturaservicetjänst

Tillsammans går vi igenom vilka rutiner och flöden som passar dig bäst, liksom hur fakturan ska utformas – med din logotyp eller mer neutral layout.

Dina löpande fakturaunderlag kan du antingen skicka till oss eller registrera själv via vår internettjänst. Vi skriver ut fakturorna och skickar dem, bokar och redovisar betalningar dagligen. Vi bevakar förfallodagar och skickar vid behov ut betalningspåminnelse. Om betalningen uteblir överför vi ärendet till inkasso, där vi fortsätter med krav- och eventuellt rättsliga åtgärder.

Via vår klientwebb har du alltid tillgång till hela din reskontra och kan följa dina fakturor. Här kan du också lämna meddelanden till din handläggare, ställa ut kreditfakturor, lämna anstånd och ta ut rapporter och statistik.

Vill du veta mer?