Delgivning

Delgivning – för effektivare fordringsindrivning

Global-Inkasso erbjuder delgivning som ett komplement till våra inkassotjänster, vilket kan ge ett snabbare resultat. Vi är auktoriserade enligt 2§, Lagen om auktorisation av delgivningföretag (SFS 2010:1933). 

Hur fungerar det?
Vår egna auktoriserade personal tar hand om alla typer av uppdrag, som exempelvis partsdelgivningar, uppsägningar, villkorsändringar och betalningsanmaningar.

Vi uppträder självklart alltid diskret och korrekt för både din och din kunds skull.

För att kunna genomföra våra uppdrag snabbast möjligt samarbetar vi ibland med andra delgivningsföretag.

Vi är av Länsstyrelsen i Stockholm auktoriserat delgivningsföretag. Det innebär att vi använder godkända metoder och personal enligt rådande lagstiftning samt och att vi har rätt att utföra stämningsmannadelgivning (när t ex mottagaren vägrar att kvittera). Se lista över auktoriserade företag, Länsstyrelsen

När behövs det?
Fordringar som preskriberas går inte längre att kräva betalt för, men om t ex delgivning har skett så avbryts preskriptionstiden och börjar räknas om från det tillfälle delgivningen skedde. Detta innebär att ni har fortsatt möjlighet kräva betalt.

Även om det inte gått så lång tid att fordran riskerar att preskriberas är det en metod som ofta snabbar upp kravprocessen.

Vill du veta mer?