Delgivning

Delgivning – för effektivare fordringsindrivning

Kravia erbjuder delgivning som ett komplement till våra inkassotjänster, vilket kan ge ett snabbare resultat. Vi är auktoriserade enligt 2§, Lagen om auktorisation av delgivningsföretag (SFS 2010:1933).

Hur fungerar delgivning?

Vår egen auktoriserade personal tar hand om alla typer av uppdrag, som till exempel partsdelgivningar, uppsägningar, villkorsändringar och betalningsanmaningar.
Självklart uppträder vi alltid diskret och korrekt, både för din egen och för din kunds skull.

För att kunna genomföra våra uppdrag så snabbt som möjligt samarbetar vi ibland med andra delgivningsföretag.

Vi är ett av Länsstyrelsen i Stockholm auktoriserat delgivningsföretag. Det innebär att vi använder godkända metoder och personal enligt rådande lagstiftning samt och att vi har rätt att utföra stämningsmannadelgivning (till exempel när mottagaren vägrar att kvittera). Se lista över auktoriserade företag, Länsstyrelsen

När behövs delgivning?

När en fordring preskriberas går det inte längre att kräva betalt. Men om delgivning har skett så avbryts preskriptionstiden och börjar räknas om från det tillfälle då delgivningen skedde. Detta innebär att du har fortsatt möjlighet att kräva betalt.

Även om det inte har gått så lång tid att fordran riskerar att preskriberas är det en metod som ofta skyndar på kravprocessen.

Vill du veta mer?